FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

Označení kategorií závodů Z11 a Z14

Distance: 0,1 km plavání – 5,3 km MTB – 2,4 km běh (2 x okruh)

Věkové kategorie: rozhodný je rok narození žákyně / žáka, Z11 = 9 - 11 (2013-2011) | Z14 = 12 - 14 (2010-2008)

Startovné Registrace

 • Povinná plavecká silikonová čepička Miladatlon.
 • Neoprén je povolen za každého počasí.
 • Povolené typy jízdních kol >>> (MTB nebo cyklokrosové či gravel kolo)
 • Povinná cyklistická přilba.
 • Závodník je povinen předat pořadateli při převzetí startovního balíčku písemný souhlas zákonného zástupce.
  Bez odevzdání písemného souhlasu nebude závodník připuštěn na start závodu a již uhrazené startovné propadne ve prospěch pořadatele.
  Formulář Prohlášení zákonného zástupce účastníka závodů  - formulář lze stáhnout rovněž na adrese online registrace.
 • Zákonný zástupce závodníka vyjadřuje online registrací souhlas s "Prohlášením závodníka MILADATLON a MT HERO 2022", viz Propozice.
 • Závodník kategorie Z11 může použít plaveckou pomůcku - např. plavecký pásek, ježka, desku, nafukovací rukávky, nafukovací vestu apod. NESMÍ MÍT DOPROVOD!

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON žáci Z14

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 - žlutá barva | Z14 - oranžová barva

Mapa STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14 (1 x okruh MTB a 2 x okruh běhu)
pohyb po tratích v protisměru hodinových ručiček

Distance plavání STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

Aktivní výškopis MTB distance STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

GPS MTB ke stažení

Animace kurzu MTB

Aktivní výškopis běžecké distance STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14 - 2 x okruh

GPS BĚH ke stažení

Animace kurzu BĚH

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

Dívky a chlapci obou věkových kategorií (Z11 a Z14) startují společně. Startujete u schodů z mělké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete šikmo vlevo k velké bílé bóji, kterou obplavete na pravou ruku a plavete zpět k místu startu. Po absolvování plavecké distance vyběhnete krátký zatravněný svah k MTB depu. Před vstupem do MTB depa je změřen čas plavecké distance.

Od výstupu z depa je měřen čas MTB části závodu. Z depa vybíháte vlevo okolo občerstvovací stanice č. 2 na šterkovou cestu nad zázemím závodů. Kolo vedete a naskočíte na něj až na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou cyklisty. Absolvujete okruh značený šipkami obsahujícími žluté pole, oranžové pole a ikony cyklisty. Po absolvování okruhu seskočíte z kola na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vběhnete do MTB depa, zavěsíte kolo, odložíte přilbu a vybíháte do běžecké distance závodu. Povrch MTB okruhu je cca ze 2/5 štěrkový, ze 2/5 asfaltový a 1/5 zatravněný. Téměř celý okruh je veden v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen na vstupu do MTB depa.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance části závodu. Z depa vybíháte vpravo k občerstvovací stanici č.1 a dále na trať běhu. Běžíte 2 okruhy. Značeno šipkami obsahujícími žluté pole, oranžové pole a ikony běžce. Trasa okruhu je vedena cca ze 2/3 po šterkových cestách a z 1/3 po travnatém povrchu. Celá trať je vedena v otevřeném terénu. Po absolvování 2. okruhu vběhnete do cílové brány.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Na níže uvedené fotografii z MT2020 nejsou vyznačeny servisní zóny MT HERO (budou umístěny vpravo či vlevo od občerstvovaček č. 1 a č. 2)

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05 - 3,6 - 1,1
0,1 - 5,3 - 2,2
Triatlon short 0,25 - 12,7 - 2,8
Triatlon middle 0,5 - 28,3 - 5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5 - 33,6 - 8,4
Kvadriatlon 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6
Triatlon HERO 2,25 - 67,20 - 20,76

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě