FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

Označení kategorií závodů Z11 a Z14

Distance: 0,1 km plavání – 5,3 km MTB – 2,2 km běh (2 x okruh)

Věkové kategorie: Z119 - 11 let | Z14 = 12 - 14 let

Změny v porovnání s ročníkem 2020 >>> ZDE


 • Povinná plavecká silikonová čepička Miladatlon.
 • Neoprén je povolen za každého počasí.
 • Povolené typy jízdních kol >>> (MTB nebo cyklokrosové či gravel kolo)
 • Povinná cyklistická přilba.
 • Závodník je povinen předat pořadateli při převzetí startovního balíčku písemný souhlas zákonného zástupce.
  Bez odevzdání písemného souhlasu nebude závodník připuštěn na start závodu a již uhrazené startovné propadne ve prospěch pořadatele.
  Formulář Prohlášení zákonného zástupce účastníka závodů  - formulář lze stáhnout rovněž na adrese online registrace.
 • Zákonný zástupce závodníka vyjadřuje online registrací souhlas s "Prohlášením závodníka Miladatlon 2021", viz Propozice.
 • Závodník kategorie Z11 může použít plaveckou pomůcku - např. plavecký pásek, ježka, desku, nafukovací rukávky, nafukovací vestu apod. NESMÍ MÍT DOPROVOD!

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON žáci Z14

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 - žlutá barva | Z14 - oranžová barva

Mapa STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14 (1 x okruh MTB a 2 x okruh běhu)
pohyb po tratích v protisměru hodinových ručiček

Distance plavání STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

Aktivní výškopis MTB distance STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14
Doporučuji: Využijte tlačítko mapové vrstvy v dolním pravém rohu - fajná funkcionalita.

Aktivní výškopis běžecké distance STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14 - 2 x okruh
Doporučuji: Využijte tlačítko mapové vrstvy v dolním pravém rohu - fajná funkcionalita.

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON žáci Z11 a Z14

Dívky a chlapci obou věkových kategorií (Z11 a Z14) startují společně. Startujete u schodů z mělké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete šikmo vlevo k velké bílé bóji, kterou obplavete na pravou ruku a plavete zpět k místu startu. Po absolvování plavecké distance vyběhnete krátký zatravněný svah k MTB depu. Na vstupu do MTB depa je změřen čas plavecké distance.

Od výstupu z depa je měřen čas MTB části závodu. Z depa vybíháte vlevo okolo občerstvovací stanice č. 2 na šterkovou cestu nad zázemím závodů. Kolo vedete a naskočíte na něj až na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou cyklisty. Absolvujete okruh značený šipkami obsahujícími žluté pole, oranžové pole a ikony cyklisty. Po absolvování okruhu seskočíte z kola na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vběhnete do MTB depa, zavěsíte kolo, odložíte přilbu a vybíháte do běžecké distance závodu. Povrch MTB okruhu je cca ze 2/5 štěrkový, ze 2/5 asfaltový a 1/5 zatravněný. Téměř celý okruh je veden v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen na vstupu do MTB depa.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance části závodu. Z depa vybíháte vpravo k občerstvovací stanici č.1 a dále na trať běhu. Běžíte 2 okruhy. Značeno šipkami obsahujícími žluté pole, oranžové pole a ikony běžce. Trasa okruhu je vedena cca ze 2/3 po šterkových cestách a z 1/3 po travnatém povrchu. Celá trať je vedena v otevřeném terénu. Po absolvování 2. okruhu vběhnete do cílové brány.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-3,6-1,1
0,1-5,3-2,2
Triatlon short 0,25-12,7-2,8
Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5-33,6-8,4
Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 vč. štafet

Jak se dostanete na start ?

Zobrazit na mapě