FacebookInstagramYouTube

O nás

Sport je součástí našich životů, protože nás k lásce k němu přivedli naši rodiče a vzory sportovců, které jsme měli a máme dodnes. V mládí jsme závodně provozovali nejrůznější sporty, a přesto, že jsme nedosáhli na tituly mistrů ČR, na sport jsme nezanevřeli a rekreačně jej v různých podobách provozujeme stále.

Někdy v r. 2014 se Jurovi začala hlavou honit myšlenka uspořádání závodů v terénním triatlonu a kvadriatlonu. V případě kombinací disciplín, jejichž součástí je i plavání, bývá obvykle problém s výběrem vodní nádrže či vodního toku, aby svými parametry splňoval požadavky hygienických předpisů a norem. Ale co si budeme namlouvat, především musí splňovat pocitové požadavky nás samotných „závoďáků“, abychom byli vůbec svolní ve vodě smočit naše těla.

Nejen Ústečané vědí, že se za posledních cca 16 let diametrálně změnil krajinný ráz bývalého povrchového lomu Chabařovice, dnes území jezera Milada. Kdo navštívil jezero Milada a jeho přilehlé okolí, musel být zákonitě okouzlen rozsáhlostí vodní plochy s průzračně čistou vodou, která je obklopena nově zalesněnými svahy, jimž v dálce tvoří úchvatnou kulisu hřebeny přírodního parku Východní Krušné hory a z druhé strany kopcovitá krajina CHKO České středohoří. Prostě romantika jako vystřižená ze žurnálu.

Je patrné, že nás sporťáků, kteří se chtějí podobných akcí účastnit, stále přibývá. A co je velmi potěšitelné, stále více a více se zapojují do sportovních klání i naše ratolesti.

Slovo dalo slovo, dali jsme dohromady tým nadšenců a za podpory vedení PKÚ, s.p., představitelů statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje se pustili do příprav závodů v terénním triatlonu a kvadriatlonu s příznačným názvem, jak jinak, Miladatlon.

Věříme, že se nám společně podaří připravit důstojné podmínky pro uskutečnění naší vize a vy závodníci budete z nově se rodící, a jak doufáme, periodicky se opakující sportovní akce nadšeni a rádi se jí zúčastníte.

Zveřejněno 2017
Tým Miladatlon

Kategorie závodů

  • Žáci Z8: 0,05 - 3,6 - 1,1 [km]
  • Žáci Z11 a Z14: 0,10 - 5,3 - 2,2 [km]
  • SHORT: 0,25 - 12,7 - 2,8 [km]
  • MIDDLE: 0,5 - 28,3 - 5,6  [km]
    vč. štafet
  • MIDDLE lékaři: 0,5 - 16,8 - 5,6  [km]
    vč. štafet
  • LONG: 1,5 - 33,6 - 8,4 [km]
  • KVADRIATLON: 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6 [km]
  • HERO: 2,25 - 67,20 - 20,76 [km]

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě

logo terénní triatlon a kvadriatlon Miladatlon, jezero Milada, Ústí nad Labem