FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON HERO

Druhý závod z minisérie závodů HERO - HERO Šindel cup a HERO Miladatlon

Kapacita: 20 slotů [z toho minimálně 3 sloty pro ženy]

Označení kategorie závodu: HERO

Distance: 2,25 – 67,20 - 20,76 [km]

 • plavání - 3 x okruh 750 m s dvojím přeběhem po souši
 • MTB - 4 x okruh 16,8 km - zákaz vjezdu motorových vozidel
 • BĚH - 4 x okruh 5,19 km - zákaz vjezdu motorových vozidel

Věkové kategorie: ženy / muži 18 + [rozhodný je rok narození, tj. ročníky < 2006 včetně ]

Miladatlon,terénní triatlon Hero

StartovnéV ceně startovného je zahrnuto - viz ZDE

V rámci registrace si můžete objednat guláš s chlebem + alko/nealko nápoj. Obojí je součástí Vámi uhrazeného startovného. Nabídka objednávky jídla a pití je omezena počtem 100 objednávek (dohromady pro reg. MT a MČR).

Registrace, včetně možnosti objednání cyklistického dresu MT HERO 2023 pouze do 31. 5. 2024 - vizualizace, cena a velikosti.
Bezplatná přeregistrace závodníka je možná do 11. 8. 2024. Registrace na místě nebude umožněna.

Souhlas závodníka: Závodník vyjadřuje online registrací souhlas s „Prohlášením závodníka STRABAG Rail MILADATLON a MČR v TRT lékařů 2024“, viz Propozice.

Časový harmonogram závodního dne:

 • AKREDITACE a ROZPRAVA: 18:00 hod. pátek 23. 8. 2024 v zázemí MILADATLON v prostoru CÍLE
 • Povolen support závodníka: servisní zóny MTB a BĚH v blízkosti občerstvovaček, případně kdekoliv na tratích - souvislý doprovod závodníka je zakázán
 • START: 7:00 hod. sobota 24. 8. 2024
 • Časový limit MT HERO: 11 hodin, tj. od 7:00 – 18:00 hod.
 • Vyhlášení výsledků na st. vítězů: cca 17:00 - 18:00 hod. - všichni účastníci HERO!

Plavecká silikonová čepice: Povinná. Barva žlutá - MILADATLON HERO/TopSwim.

Neoprén je povolen za každého počasí. Plavecká část závodů se ruší při teplotě vody nižší 15,9 °C.

Startovní číslo MT HERO: Černé na žlutém podkladu, MTB na představci/řídítkách, BĚH na „přehazovačce“ kolem pasu.

Závodní „stroj“: Výhradně MTB (XC hardtail nebo full).

Cyklistická přilba: Povinná.

Jízda v háku: Povolena. V rámci MTB kurzu absolvujete dlouhé rovinky po příbřežní štěrkové cestě s možností jízdy proti větru.

DEPO MTB a BĚH: Společné pro všechny kategorie závodů MILADATLON vč. MČR v TRT lékařů.

Občerstvovačky MTB a BĚH: K dispozici shodně jako závodníkům ostatních kategorií závodů MILADATLON.

Doprava: V lokalitě jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel. Neplatí pro vozidla závodníků, kteří mají vjezd povolen na základě registrace do závodů MILADATLON a MČR v TRT lékařů. Závodníci parkují vozidla v zázemí závodů MILADATLON, tj. na louce v blízkosti DEPA.

Ubytování - kempování: V Ústí nad Labem je „široká“ možnost/nabídka ubytování různé kvality a cen. V těsné blízkosti zázemí závodů je umožněno kempování bez poplatku a bez hygienického zázemí. V rámci závodů bude, „věřím“, závodníkům k dispozici od pátku 23. 8. 2024 cisterna s pitnou vodou a mobilní toalety.

Trasy k jezeru, k zázemí závodů: viz ZDE

Čipová časomíra: zajišťuje stálý partner MILADATLON, tj. Petr Šimonek – STOPNI TO

Ztráta měřícího čipu: závodník je povinen uhradit 1.300,- Kč/čip společnosti STOPNI TO

Zdravotní zajištění:V zázemí závodů MILADATLON a MČR v TRT lékařů bude po celou dobu průběhu závodů přítomna posádka vozidla RZP ZZS ÚK, tj. zdravotnický záchranář a řidič. Během absolvování plavecké distance závodu budete na vodní hladině jištěni posádkami motorových člunů VZS ČČK UL. Na kurzech MTB a BĚH budete v případě zdravotního problému/úrazu odkázáni do příjezdu posádky ZZS ÚK na svépomoc či pomoc ostatních závodníků.

Doporučení: Absolvujte min. MTB distanci s mobilním telefonem. Kontaktní tel. č. pro přivolání rychlé zdravotní pomoci bude sděleno při rozpravě kategorie závodu MT HERO.

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepice STRABAG Rail MILADATLON HERO

Startovní číslo Strabag Rail Miladatlon terénní triatlon hero

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON HERO - MTB - červená barva BĚH - červená barva a žlutá barva s nápisem "HERO"

Značení tratí závodu Strabag Rail Miladatlon distance terénního triatlonu hero

Mapa STRABAG Rail MILADATLON HERO ... pohyb po tratích po směru hodinových ručiček

Klikni pro tisk mapy
Miladatlon mapa distancí Hero. 

Aktivní výškopisy - "v mobilu přepni na zobrazení pro PC"
plavání - 3 x okruh = 2,25 km | MTB - 4 x okruh = 67,20 km | ​BĚH - 4 x okruh = 20,76 km

Pravým tlačítkem myši, volba "Uložit odkaz jako".
MTB .gpx pro PC BĚH .gpx pro PC

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON HERO

Startujete v blízkosti KSUP depa z hluboké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete po směru hodinových ručiček 3 okruhy ve tvaru písmene U s přeběhem po souši do 2. a 3. plaveckého okruhu. Vzdálenější žluté bóje obplavete na pravou ruku. Z vody vylezete u schodů. Po absolvování plavecké distance vyběhnete krátký zatravněný svah k MTB depu. Před vstupem do MTB depa je změřen čas plavecké distance.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas MTB distance závodu. Z depa vyběhnete vpravo, na kolo naskočíte za občerstvovací stanicí č. 1. Konec území vedení kola je vyznačen žlutými kužely a značkou cyklisty - jedná se o shodný MTB okruh pro kat. závodů MILADATLON LONG a KVADRIATLON. Trasa je značená šipkami obsahujícími červené pole a ikony cyklisty. Větší část MTB okruhu je společná pro všechny kategorie závodů MILADATLON. Absolvujete 4 okruhy. Po absolvování 1., 2. a 3. okruhu seskočíte z kola  na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vyběhnete krátký zatravněný svah směrem k MTB depu. Před MTB depem, po proběhnutí měřícího místa, kdy dojde k změření/zaznamenání mezičasu Vámi právě dokončeného MTB okruhu, odbočíte vpravo, na kolo naskočíte za občerstvovací stanicí č. 1 a pokračujete do dalšího MTB okruhu. Po absolvování 4. MTB okruhu vběhnete do MTB depa. Povrch tratě je cca z 1/2 štěrkový a z 1/2 hliněný nebo zatravněný. Trať je cca ze 2/3 délky vedena v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen před vstupem do MTB depa.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance závodu včetně mezičasů jednotlivých Vámi absolvovaných běžeckých okruhů. Z MTB depa vyběhnete vlevo k občerstvovací stanici č. 2 a dále na trať běhu. Běžíte 4 okruhy. Společná část okruhu běhu pro kategorie závodů MILADATLON a MT HERO je značena šipkami obsahujícími červené pole a ikony běžce. Část běžeckého okruhu určená výhradně závodnicím/závodníkům MT HERO je značena žlutými šipkami s nápisem "HERO". Při náběhu do 2., 3. a 4. okruhu máte možnost využít nabídku občerstvovací stanice č. 2. Trasa okruhu je vedena po šterkových cestách a travnatém povrchu. Dva krátké úseky vedou po asfaltu.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Letecká fotografie zázemí závodů Miladatlon, terénní triatlon a kvadriatlon, a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

zobrazení plaveckých distancí kategorií závodů Miladatlon a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

zobrazení zázemí závodů Miladatlon a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

fotografie jezera Milada a zázemí závodů Miladatlon v terénním triatlonu a kvadriatlonu

mapa s popisem všech distancí závodů Miladatlon a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

Kategorie závodů

 • Žáci Z8: 0,05 - 3,6 - 1,1 [km]
 • Žáci Z11 a Z14: 0,10 - 5,3 - 2,2 [km]
 • SHORT: 0,25 - 12,7 - 2,8 [km]
 • MIDDLE: 0,5 - 28,3 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • MIDDLE lékaři: 0,5 - 16,8 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • LONG: 1,5 - 33,6 - 8,4 [km]
 • KVADRIATLON: 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6 [km]
 • HERO: 2,25 - 67,20 - 20,76 [km]

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě

logo terénní triatlon a kvadriatlon Miladatlon, jezero Milada, Ústí nad Labem