FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON HERO

Druhý závod z minisérie závodů HERO - HERO Šindel cup a HERO Miladatlon

Kapacita: 20 slotů  - k 15. 5. obsazeno 13 slotů, z toho 2 pro ženy a 11 pro muže

Označení kategorie závodu: HERO

Distance: 2,25 – 67,20 - 20,76 [km]

  • plavání - 3 x okruh 750 m s dvojím přeběhem po souši
  • MTB - 4 x okruh 16,8 km - zákaz vjezdu motorových vozidel
  • BĚH - 4 okruh 5,19 km - zákaz vjezdu motorových vozidel

Věkové kategorie: ženy / muži 18 + [rozhodný je rok narození, tj. ročníky < 2005 včetně ]

StartovnéV ceně startovného je zahrnuto - viz ZDE

V rámci registrace si můžete objednat guláš s chlebem + alko/nealko nápoj. Obojí je součástí Vámi uhrazeného startovného. Nabídka objednávky jídla a pití je omezena počtem 130 objednávek.

Registrace, včetně možnosti objednání funkčního trika MT HERO 2023 pouze do 31. 5. 2023 - vizualizace, cena a velikosti.
Bezplatná přeregistrace závodníka je možná do 6.8.2023.

Souhlas závodníka: Závodník vyjadřuje online registrací souhlas s "Prohlášením závodníka MILADATLON a MT HERO 2023", viz Propozice.

Časový harmonogram závodního dne:

  • AKREDITACE a ROZPRAVA: 18:00 hod. pátek 18. 8. 2023 v zázemí MILADATLON v prostoru CÍLE
  • Povolen support závodníka: servisní zóny MTB a BĚH v blízkosti občerstvovaček, případně kdekoliv na tratích - souvislý doprovod závodníka je zakázán
  • START: 7:00 hod. sobota 19. 8. 2023
  • Časový limit MT HERO: 11 hodin, tj. od 7:00 – 18:00 hod.
  • Vyhlášení výsledků na st. vítězů: cca 18:15 hod.

Plavecká silikonová čepice: Barva žlutá - MILADATLON HERO/TopSwim.

Neoprén je povolen za každého počasí. Plavecká část závodů se ruší při teplotě vody nižší 15,9 °C.

Startovní číslo MT HERO: Černé na žlutém podkladu, MTB na představci/řídítkách, BĚH na „přehazovačce“ kolem pasu.

Závodní „stroj“: Výhradně MTB (XC hardtail nebo full).

Cyklistická přilba: Povinná.

Jízda v háku: Povolena. V rámci MTB kurzu absolvujete dlouhé rovinky po příbřežní štěrkové cestě s možností jízdy proti větru.

DEPO MTB a BĚH: Společné pro všechny kategorie závodů MILADATLON a MT HERO.

Občerstvovačky MTB a BĚH: K dispozici shodně jako závodníkům ostatních kategorií závodů MILADATLON.

V lokalitě jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.
Neplatí pro vozidla závodníků, kteří mají vjezd povolen na základě registrace do závodů MILADATLON a MT HERO. Závodníci parkují vozidla v zázemí závodů MILADATLON, tj. na louce v blízkosti DEPA.

Ubytování - kempování: V Ústí nad Labem je „široká“ možnost/nabídka ubytování různé kvality a cen. V těsné blízkosti zázemí závodů je umožněno kempování bez poplatku a bez hygienického zázemí. V rámci závodů bude, „věřím“, závodníkům k dispozici od pátku 18.8.2023 cisterna s pitnou vodou a mobilní toalety.

Trasy k jezeru, k zázemí závodů: viz ZDE

Čipová časomíra: zajišťuje stálý partner MILADATLON, tj. Petr Šimonek – STOPNI TO

Ztráta měřícího čipu: závodník je povinen uhradit 1.300,- Kč/čip společnosti STOPNI TO

Zdravotní zajištění: V zázemí závodů MILADATLON a MT HERO 2023 bude po celou dobu průběhu závodů přítomna posádka vozidla RZP ZZS ÚK, tj. zdravotnický záchranář a řidič. Během absolvování plavecké distance závodu budete na vodní hladině jištěni posádkami motorových člunů VZS ČČK UL. Na kurzech MTB a BĚH budete v případě zdravotního problému/úrazu odkázáni na svépomoc či pomoc ostatních závodníků.

Doporučení: Absolvujte min. MTB distanci s mobilním telefonem. Kontaktní tel. č. pro přivolání rychlé zdravotní pomoci bude sděleno při rozpravě kategorie závodu MT HERO.

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepice STRABAG Rail MILADATLON HERO

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON HERO - MTB - červená barva BĚH - červená barva a žlutá barva s nápisem "HERO"

Mapa STRABAG Rail MILADATLON HERO ... pohyb po tratích po směru hodinových ručiček

Klikni pro tisk mapy 

Aktivní výškopisy - "v mobilu přepni na zobrazení pro PC"
plavání - 3 x okruh = 2,25 km | MTB - 4 x okruh = 67,20 km | ​BĚH - 4 x okruh = 20,76 km

GPS MTB ke stažení GPS BĚH ke stažení

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON HERO

Startujete v blízkosti KSUP depa z hluboké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete po směru hodinových ručiček 3 okruhy ve tvaru písmene U s přeběhem po souši do 2. a 3. plaveckého okruhu. Vzdálenější žluté bóje obplavete na pravou ruku. Z vody vylezete u schodů. Po absolvování plavecké distance vyběhnete krátký zatravněný svah k MTB depu. Před vstupem do MTB depa je změřen čas plavecké distance.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas MTB distance závodu. Z depa vyběhnete vpravo, na kolo naskočíte za občerstvovací stanicí č. 1. Konec území vedení kola je vyznačen žlutými kužely a značkou cyklisty - jedná se o shodný MTB okruh pro kat. závodů MILADATLON LONG a KVADRIATLON. Trasa je značená šipkami obsahujícími červené pole a ikony cyklisty. Větší část MTB okruhu je společná pro všechny kategorie závodů MILADATLON. Absolvujete 4 okruhy. Po absolvování 1., 2. a 3. okruhu seskočíte z kola  na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vyběhnete krátký zatravněný svah směrem k MTB depu. Před MTB depem, po proběhnutí měřícího místa, kdy dojde k změření/zaznamenání mezičasu Vámi právě dokončeného MTB okruhu, odbočíte vpravo, na kolo naskočíte za občerstvovací stanicí č. 1 a pokračujete do dalšího MTB okruhu. Po absolvování 4. MTB okruhu vběhnete do MTB depa. Povrch tratě je cca z 1/2 štěrkový a z 1/2 hliněný nebo zatravněný. Trať je cca ze 2/3 délky vedena v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen před vstupem do MTB depa.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance závodu včetně mezičasů jednotlivých Vámi absolvovaných běžeckých okruhů. Z MTB depa vyběhnete vlevo k občerstvovací stanici č. 2 a dále na trať běhu. Běžíte 4 okruhy. Společná část okruhu běhu pro kategorie závodů MILADATLON a MT HERO je značena šipkami obsahujícími červené pole a ikony běžce. Část běžeckého okruhu určená výhradně závodnicím/závodníkům MT HERO je značena žlutými šipkami s nápisem "HERO". Při náběhu do 2., 3. a 4. okruhu máte možnost využít nabídku občerstvovací stanice č. 2. Trasa okruhu je vedena po šterkových cestách a travnatém povrchu. Dva krátké úseky vedou po asfaltu.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.


PRVNÍ ZÁVOD HERO ŠINDEL CUP 15. 7. 2023

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05 - 3,6 - 1,1
0,1 - 5,3 - 2,2
Triatlon short 0,25 - 12,7 - 2,8
Triatlon middle 0,5 - 28,3 - 5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5 - 33,6 - 8,4
Kvadriatlon 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6
Triatlon HERO 2,25 - 67,20 - 20,76

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě