FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Označení kategorie závodu MR

Distance: 0,5 km plavání – 28,4 km MTB (2 x okruh) – 5,4 km běh (2 x okruh)

Věkové kategorie: bez rozdílu pohlaví a součtu věků členů štafet,
každý jeden člen štafety musí být starší 18 let [rozhodný je rok narození, tj. ročníky < 2004 včetně ]

Startovné Registrace

  • Povinná plavecká silikonová čepička MILADATLON.
  • Neoprén je povolen za každého počasí.
  • Povolené typy jízdních kol >>> (MTB nebo cyklokrosové či gravel kolo)
  • Povinná cyklistická přilba.
  • Na trati MTB je povoleno hákování.(Podél vody jedete dlouhé roviny a mnohdy proti větru.)
  • Pro sluchově, zrakově a tělesně handicapované závodníky je povolený doprovod na všech úsecích závodu a v depech.
  • Závodník vyjadřuje online registrací souhlas s "Prohlášením závodníka MILADATLON a MT HERO 2022", viz Propozice.

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety - zelená barva

Mapa STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety ... pohyb po tratích po směru hodinových ručiček

Distance plavání STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Aktivní výškopis MTB distance STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety - 2 x okruh

GPS MTB ke stažení

Animace kurzu MTB

Aktivní výškopis běžecké distance STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety - 2 x okruh

GPS BĚH ke stažení

Animace kurzu BĚH  |  Video kurzu od Jakub Merle - triatlet

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Startujete v blízkosti KSUP depa z hluboké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete po směru hodinových ručiček distanci ve tvaru písmene U. Oranžové bóje obplavete na pravou ruku. Z vody vylézáte u schodů.

PŘEDÁVKA ŠTAFETY PLAVEC - CYKLISTA: Po absolvování plavecké distance předáte štafetu na příbřežní štěrkové cestě v prostoru označeném pro předávku. Cyklista vyběhne krátký zatravněný svah k MTB depu. Před vstupem do MTB depa je změřen čas plavecké distance. Od výstupu z MTB depa je měřen čas MTB distance závodu. Z depa vyběhnete vpravo, na kolo naskočíte až za servisní zónou MTB HERO respektive občerstvovací stanicí č. 1. Konec území vedení kola je vyznačen žlutými kužely a značkou cyklisty - jedná se o shodný MTB okruh pro kat. MILADATLON MIDDLE a MIDDLE štafety. Trasa je značená šipkami obsahujícími zelené pole a ikony cyklisty. Větší část MTB okruhu je společná pro všechny kategorie závodů MILADATLON a MT HERO. Absolvujete 2 okruhy. Po absolvování 1. okruhu seskočíte z kola na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vyběhnete krátký zatravněný svah směrem k MTB depu. Před MTB depem, po proběhnutí měřícího místa, kdy dojde k změření/zaznamenání mezičasu Vámi právě dokončeného MTB okruhu, odbočíte vpravo, na kolo naskočíte za servisní zónou MTB HERO respektive občerstvovací stanice č. 1 a pokračujete do 2. MTB okruhu. Po absolvování 2. MTB okruhu vběhnete do MTB depa. Povrch tratě je cca z 1/2 štěrkový a z 1/2 hliněný nebo zatravněný. Trať je cca ze 2/3 délky vedena v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen před vstupem do MTB depa.

PŘEDÁVKA ŠTAFETY CYKLISTA - BĚŽEC proběhne v označeném předávacím území (v blízkosti občerstvovací stanice č. 2 a servisní zóny BĚH HERO) nacházejícím se až za výběhem z MTB depa. Běžec nesmí vstoupit do MTB depa. Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance závodu včetně mezičasů jednotlivých Vámi absolvovaných běžeckých okruhů. Běžíte 2 okruhy. Okruh běhu pro kategorie závodů MILADATLON MIDDLE a MIDDLE štafety je značený šipkami obsahujícími zelené pole a ikony běžce. Při náběhu do 2. okruhu máte možnost využít nabídku občerstvovací stanice č. 2. Trasa okruhu je vedena po šterkových cestách a travnatém povrchu. Dva krátké úseky vedou po asfaltu.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Na níže uvedené fotografii z MT2020 nejsou vyznačeny servisní zóny MT HERO (budou umístěny vpravo či vlevo od občerstvovaček č. 1 a č. 2)

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05 - 3,6 - 1,1
0,1 - 5,3 - 2,2
Triatlon short 0,25 - 12,7 - 2,8
Triatlon middle 0,5 - 28,3 - 5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5 - 33,6 - 8,4
Kvadriatlon 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6
Triatlon HERO 2,25 - 67,20 - 20,76

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě