FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Označení kategorie závodu MR

Distance: 0,5 km plavání – 28,4 km MTB (2 x okruh) – 5,4 km běh (2 x okruh)

Věkové kategorie: bez rozdílu pohlaví a součtu věků členů štafet,
každý jeden člen štafety musí být starší 18 let [rozhodný je rok narození, tj. ročníky < 2006 včetně ]
Chcete-li, můžete štafetu absolvovat i v dvojčlenném složení.

Miladatlon,terénní triatlon Middle štafety

StartovnéV ceně startovného je zahrnuto - viz ZDE

V rámci registrace si můžete objednat guláš s chlebem + alko/nealko nápoj. Obojí je součástí Vámi uhrazeného startovného. Nabídka objednávky jídla a pití je omezena počtem 100 objednávek (dohromady pro reg. MT a MČR).

Registrace. V rámci 1. vlny registrací, tzn. do 31. 5. 2024, si můžete objednat cyklistický dres MILADATLON 2024  vizualizace, cena a velikosti. Bezplatná přeregistrace závodníka je možná do 11. 8. 2024, tj. do konce 2. vlny registrací. Registrace na místě nebude umožněna.

Doprava: V lokalitě jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel. Neplatí pro vozidla závodníků, kteří mají vjezd povolen na základě registrace do závodů MILADATLON a MČR v TRT lékařů. Závodníci parkují vozidla v zázemí závodů MILADATLON, tj. na louce v blízkosti DEPA.

Časový harmonogram závodního dne

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Startovní číslo Strabag Rail Miladatlon terénní triatlon štafety middle

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety - zelená barva

Značení tratí závodu Strabag Rail Miladatlon distance terénního triatlonu middle štafety

Mapa STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety ... pohyb po tratích po směru hodinových ručiček

Klikni pro tisk mapy
Miladatlon mapa distancí Middle štafety.

Aktivní výškopisy "v mobilu přepni na zobrazení pro PC"
plavání - 1 x okruh = 0,5 km | MTB - 2 x okruh = 28,4 km | BĚH - 2 x okruh = 5,4 km

Pravým tlačítkem myši, volba "Uložit odkaz jako".
MTB .gpx pro PC BĚH .gpx pro PC

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON MIDDLE štafety

Startujete v blízkosti KSUP depa z hluboké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete po směru hodinových ručiček distanci ve tvaru písmene U. Oranžové bóje obplavete na pravou ruku. Z vody vylézáte u schodů.

PŘEDÁVKA ŠTAFETY PLAVEC - CYKLISTA: Po absolvování plavecké distance předáte štafetu na příbřežní štěrkové cestě v prostoru označeném pro předávku. Cyklista vyběhne krátký zatravněný svah k MTB depu. Před vstupem do MTB depa je změřen čas plavecké distance. Od výstupu z MTB depa je měřen čas MTB distance závodu. Z depa vyběhnete vpravo, na kolo naskočíte za občerstvovací stanicí č. 1. Konec území vedení kola je vyznačen žlutými kužely a značkou cyklisty - jedná se o shodný MTB okruh pro kat. MILADATLON MIDDLE a MIDDLE štafety. Trasa je značená šipkami obsahujícími zelené pole a ikony cyklisty. Větší část MTB okruhu je společná pro všechny kategorie závodů MILADATLON a MT HERO. Absolvujete 2 okruhy. Po absolvování 1. okruhu seskočíte z kola na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vyběhnete krátký zatravněný svah směrem k MTB depu. Před MTB depem, po proběhnutí měřícího místa, kdy dojde k změření/zaznamenání mezičasu Vámi právě dokončeného MTB okruhu, odbočíte vpravo, na kolo naskočíte za občerstvovací stanice č. 1 a pokračujete do 2. MTB okruhu. Po absolvování 2. MTB okruhu vběhnete do MTB depa. Povrch tratě je cca z 1/2 štěrkový a z 1/2 hliněný nebo zatravněný. Trať je cca ze 2/3 délky vedena v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen před vstupem do MTB depa.

PŘEDÁVKA ŠTAFETY CYKLISTA - BĚŽEC proběhne v označeném předávacím území (v blízkosti občerstvovací stanice č. 2) nacházejícím se až za výběhem z MTB depa. Běžec nesmí vstoupit do MTB depa. Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance závodu včetně mezičasů jednotlivých Vámi absolvovaných běžeckých okruhů. Běžíte 2 okruhy. Okruh běhu pro kategorie závodů MILADATLON MIDDLE a MIDDLE štafety je značený šipkami obsahujícími zelené pole a ikony běžce. Při náběhu do 2. okruhu máte možnost využít nabídku občerstvovací stanice č. 2. Trasa okruhu je vedena po šterkových cestách a travnatém povrchu. Dva krátké úseky vedou po asfaltu.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Letecká fotografie zázemí závodů Miladatlon, terénní triatlon a kvadriatlon, a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

zobrazení plaveckých distancí kategorií závodů Miladatlon a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

fotografie jezera Milada a zázemí závodů Miladatlon v terénním triatlonu a kvadriatlonu

mapa s popisem všech distancí závodů Miladatlon a mistrovství ČR v terénním triatlonu lékařů

Kategorie závodů

 • Žáci Z8: 0,05 - 3,6 - 1,1 [km]
 • Žáci Z11 a Z14: 0,10 - 5,3 - 2,2 [km]
 • SHORT: 0,25 - 12,7 - 2,8 [km]
 • MIDDLE: 0,5 - 28,3 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • MIDDLE lékaři: 0,5 - 16,8 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • LONG: 1,5 - 33,6 - 8,4 [km]
 • KVADRIATLON: 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6 [km]
 • HERO: 2,25 - 67,20 - 20,76 [km]

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě

logo terénní triatlon a kvadriatlon Miladatlon, jezero Milada, Ústí nad Labem