FacebookInstagramYouTube

STRABAG Rail MILADATLON SHORT

Označení kategorie závodu S

Distance: 0,25 km plavání – 12,7 km MTB – 2,7 km běh

Věkové kategorie: rozhodný je rok narození, ženy / muži
15-16 (2007-2006) | 17-18 (2005-2004) |
19-29 (2003-1993) | 30-39 (1992-1983) | 40-49 (1982-1973) | 50+ (ročníky < 1972 včetně)

Startovné Registrace

 • Povinná plavecká silikonová čepička MILADATLON.
 • Neoprén je povolen za každého počasí.
 • Povolené typy jízdních kol >>> (MTB nebo cyklokrosové či gravel kolo)
 • Povinná cyklistická přilba.
 • Na trati MTB je povoleno hákování. (Podél vody jedete dlouhé roviny a mnohdy proti větru.)
 • Pro sluchově, zrakově a tělesně handicapované závodníky je povolený doprovod na všech úsecích závodu a v depech.
 • Nezletilý závodník je povinen předat pořadateli při převzetí startovního balíčku písemný souhlas zákonného zástupce.
  Bez odevzdání písemného souhlasu nebude závodník připuštěn na start závodu a již uhrazené startovné propadne ve prospěch pořadatele.
  Formulář "Prohlášení zákonného zástupce účastníka závodů"  - formulář lze stáhnout rovněž na adrese online registrace.
 • Zákonný zástupce závodníka a dospělý závodník vyjadřuje online registrací souhlas s "Prohlášením závodníka MILADATLON a MT HERO 2022", viz Propozice.

Barva startovního čísla a plavecké silikonové čepičky STRABAG Rail MILADATLON SHORT

Značení tratí STRABAG Rail MILADATLON SHORT - modrá barva

Mapa STRABAG Rail MILADATLON SHORT ... pohyb po tratích po směru hodinových ručiček

Distance plavání STRABAG Rail MILADATLON SHORT

Aktivní výškopis MTB distance STRABAG Rail MILADATLON SHORT

GPS MTB ke stažení

Animace kurzu MTB

Aktivní výškopis běžecké distance STRABAG Rail MILADATLON SHORT

GPS BĚH ke stažení

Animace kurzu BĚH  |  Video kurzu od Jakub Merle - triatlet

Popis tratí STRABAG Rail MILADATLON SHORT

Startujete v blízkosti KSUP depa z hluboké vody vyrovnaní dle pokynů startéra na motorové lodi. Plavete po směru hodinových ručiček distanci ve tvaru písmene U. Bližší žluté bóje obplavete na pravou ruku. Z vody vylezete u schodů. Po absolvování plavecké distance vyběhnete krátký zatravněný svah k MTB depu. Před vstupem do MTB depa je změřen čas plavecké distance.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas MTB distance závodu. Z depa vyběhnete vpravo, na kolo naskočíte až za servisní zónou MTB HERO respektive občerstvovací stanicí č. 1. Konec území vedení kola je vyznačen žlutými kužely a značkou cyklisty. Trasa je značená šipkami obsahujícími modré pole a ikony cyklisty. Větší část MTB okruhu je společná pro všechny kategorie závodů MILADATLON a MT HERO. Absolvujete 1 okruh. Po absolvování okruhu seskočíte z kola na úrovni vyznačené žlutými kužely a značkou zákazu vjezdu cyklistů. Vyběhnete krátký zatravněný svah směrem k MTB depu a vběhnete do depa. Povrch tratě je cca z 1/2 štěrkový a z 1/2 hliněný nebo zatravněný. Trať je cca ze 2/3 délky vedena v otevřeném terénu. Počítejte s možností jízdy proti větru či s bočním větrem. Hákování je povoleno. Čas absolvování MTB distance je změřen před vstupem do MTB depa.

Od výstupu z MTB depa je měřen čas běžecké distance závodu. Z MTB depa vyběhnete vlevo k servisní zóně BĚH HERO respektive občerstvovací stanici č. 2 a dále na trať běhu. Běžíte 1 okruh. Okruh běhu pro kategorii závodů MILADATLON SHORT je značený šipkami obsahujícími modré pole a ikony běžce. Trasa okruhu je vedena po šterkových cestách a travnatém povrchu. Dva krátké úseky vedou po asfaltu.

V celém území jezera Milada platí zákaz vjezdu motorových vozidel.

Na níže uvedené fotografii z MT2020 nejsou vyznačeny servisní zóny MT HERO (budou umístěny vpravo či vlevo od občerstvovaček č. 1 a č. 2)

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05 - 3,6 - 1,1
0,1 - 5,3 - 2,2
Triatlon short 0,25 - 12,7 - 2,8
Triatlon middle 0,5 - 28,3 - 5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5 - 33,6 - 8,4
Kvadriatlon 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6
Triatlon HERO 2,25 - 67,20 - 20,76

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě