FacebookInstagramYouTube

Trasy k jezeru Milada

Vážení účastníci závodů, členové doprovodu, diváci,

dovolujeme si Vás upozornit, že pro celé území jezera Milada platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel. Žádáme Vás, abyste svá vozidla odstavili na k tomuto účelu určených parkovacích plochách.

Výjimka platná výhradně pro závodnice a závodníky STRABAG Rail MILADATLON a MČR v TRT lékařů 2024 a hostů pořadatele:
Děkujeme vedení DIAMO s.p., odštěpný závod PKÚ, za pochopení a vstřícnost, se kterou přistoupilo k usnadnění dopravy závodníků, MTB a plavidel do místa zázemí závodů. Výhradně závodníci a hosté pořadatele budou mít možnost odstavit svá vozidla v bezprostřední blízkosti závodiště na vytyčené části zatravněné plochy. Mapu trasy k místu parkování naleznete níže.

Pro příjezd do zázemí závodů využijte VÝHRADNĚ cestu zvýrazněnou na mapě červenou linkou!


Z Prahy pojedete po dálnici D8, dálnici opustíte na výjezdu č. 72, na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.

Z Teplic pojedete po silnici č. 13 do Přestanova, zde odbočíte vpravo na silnici č. 253 směr Chabařovice a pokračujete směr Ústí n.L. - Předlice. Před přemostěním dálnice D8 odbočíte vpravo - značeno Jezero Milada.
Alternativně můžeze volit trasu po silnici č. 63 (E 442) směr Řehlovice, dále po dálnici D8, dálnici opustíte na výjezdu z dálnice č. 72, na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.

Z Děčína pojedete po silnici č. 13 do Chlumce, zde odbočíte vlevo na Ústí n.L, na kruhovém objezdu pojedete 1. výjezdem směr průmyslová zóna a dále na Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.
Alternativně můžete volit trasu po silnici č. 62 (E 442) podél řeky Labe do Ústí nad Labem, projet městem směr Předlice, dále na Chabařovice a za přemostěním dálnice D8 odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada. 

Kategorie závodů

 • Žáci Z8: 0,05 - 3,6 - 1,1 [km]
 • Žáci Z11 a Z14: 0,10 - 5,3 - 2,2 [km]
 • SHORT: 0,25 - 12,7 - 2,8 [km]
 • MIDDLE: 0,5 - 28,3 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • MIDDLE lékaři: 0,5 - 16,8 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • LONG: 1,5 - 33,6 - 8,4 [km]
 • KVADRIATLON: 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6 [km]
 • HERO: 2,25 - 67,20 - 20,76 [km]

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě

logo terénní triatlon a kvadriatlon Miladatlon, jezero Milada, Ústí nad Labem