FacebookInstagramYouTube

Trasy k jezeru

Vážení účastníci závodů, členové doprovodu, diváci,

dovolujeme si Vás upozornit, že pro celé území jezera Milada platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel. Žádáme Vás, abyste svá vozidla odstavili na k tomuto účelu určených parkovacích plochách.

Výjimka platná výhradně pro závodníky MILADATLON 2021:
Děkujeme vedení PKÚ, s.p. za pochopení a vstřícnost, se kterou přistoupilo k usnadnění dopravy závodníků, MTB a plavidel do místa zázemí závodů. Výhradně závodníci budou mít možnost odstavit svá vozidla v bezprostřední blízkosti závodiště na k tomu vytyčené části zatravněné plochy. Mapu trasy k místu parkování naleznete níže.

Pro příjezd do zázemí závodů využijte VÝHRADNĚ cestu zvýrazněnou na mapě červenou linkou!

V místě parkování na Vás budou čekat pořadatelé MILADATLON 2021, kteří Vám předají proti prokázání registrace do závodů štítek, který umístíte viditelně na palubní desku vozidla = oprávnění k parkování v zákazu vjezdu motorových vozidel. Vaše vozidla zaparkujete dle pokynů pořadatelů.

Řidiči neoznačených vozidel parkujících v zázemí závodů budou pokutováni strážníky městské policie.


Z Prahy pojedete po dálnici D8, dálnici opustíte na výjezdu č. 72, na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.

Z Teplic pojedete po silnici č. 13 do Přestanova, zde odbočíte vpravo na silnici č. 253 směr Chabařovice a pokračujete směr Ústí n.L. - Předlice. Před přemostěním dálnice D8 odbočíte vpravo - značeno Jezero Milada.
Alternativně můžeze volit trasu po silnici č. 63 (E 442) směr Řehlovice, dále po dálnici D8, dálnici opustíte na výjezdu z dálnice č. 72, na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.

Z Děčína pojedete po silnici č. 13 do Chlumce, zde odbočíte vlevo na Ústí n.L, na kruhovém objezdu pojedete 1. výjezdem směr průmyslová zóna a dále na Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.
Alternativně můžete volit trasu po silnici č. 62 (E 442) podél řeky Labe do Ústí nad Labem, projet městem směr Předlice, dále na Chabařovice a za přemostěním dálnice D8 odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada. 

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-3,6-1,1
0,1-5,3-2,2
Triatlon short 0,25-12,7-2,8
Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5-33,6-8,4
Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 vč. štafet

Jak se dostanete na start závodů Miladatlon 2019?

Zobrazit na mapě