FacebookInstagramYouTube

Trasy k jezeru Milada

Vážení účastníci závodů, členové doprovodu, diváci,

dovolujeme si Vás upozornit, že pro celé území jezera Milada platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel. Žádáme Vás, abyste svá vozidla odstavili na k tomuto účelu určených parkovacích plochách.

Výjimka platná výhradně pro závodníky STRABAG Rail MILADATLON 2021:
Děkujeme vedení PKÚ, s.p. za pochopení a vstřícnost, se kterou přistoupilo k usnadnění dopravy závodníků, MTB a plavidel do místa zázemí závodů. Výhradně závodníci budou mít možnost odstavit svá vozidla v bezprostřední blízkosti závodiště na k tomu vytyčené části zatravněné plochy. Mapu trasy k místu parkování naleznete níže.

Pro příjezd do zázemí závodů využijte VÝHRADNĚ cestu zvýrazněnou na mapě červenou linkou!

V místě parkování na Vás budou čekat pořadatelé STRABAG Rail MILADATLON 2021, kteří Vám předají proti prokázání registrace do závodů štítek, který umístíte viditelně na palubní desku vozidla = oprávnění k parkování v zákazu vjezdu motorových vozidel. Vaše vozidla zaparkujete dle pokynů pořadatelů.

Řidiči neoznačených vozidel parkujících v zázemí závodů budou pokutováni strážníky městské policie.


Z Prahy pojedete po dálnici D8, dálnici opustíte na výjezdu č. 72, na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.

Z Teplic pojedete po silnici č. 13 do Přestanova, zde odbočíte vpravo na silnici č. 253 směr Chabařovice a pokračujete směr Ústí n.L. - Předlice. Před přemostěním dálnice D8 odbočíte vpravo - značeno Jezero Milada.
Alternativně můžeze volit trasu po silnici č. 63 (E 442) směr Řehlovice, dále po dálnici D8, dálnici opustíte na výjezdu z dálnice č. 72, na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.

Z Děčína pojedete po silnici č. 13 do Chlumce, zde odbočíte vlevo na Ústí n.L, na kruhovém objezdu pojedete 1. výjezdem směr průmyslová zóna a dále na Předlice. Na křižovatce u dálničního přemostění D8 odbočíte vpravo na silnici č. 253 a následně odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada.
Alternativně můžete volit trasu po silnici č. 62 (E 442) podél řeky Labe do Ústí nad Labem, projet městem směr Předlice, dále na Chabařovice a za přemostěním dálnice D8 odbočíte vlevo - značeno Jezero Milada. 

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-3,6-1,1
0,1-5,3-2,2
Triatlon short 0,25-12,7-2,8
Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5-33,6-8,4
Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 vč. štafet

Jak se dostanete na start ?

Zobrazit na mapě