FacebookInstagramYouTube

Trasy k jezeru

Vážení účastníci závodů, členové doprovodu, diváci,

dovolujeme si Vás upozornit, že pro celé území jezera Milada platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel. Žádáme Vás, abyste svá vozidla odstavili na k tomuto účelu určených parkovacích plochách.

Výjimka platná výhradně pro závodníky Miladatlon:
Děkujeme vedení PKÚ, s.p. za pochopení a vstřícnost, se kterou přistoupilo k usnadnění dopravy závodníků, MTB a plavidel do místa zázemí závodů. Výhradně závodníci budou mít možnost odstavit svá vozidla v bezprostřední blízkosti závodiště na k tomu vytyčené části zatravněné plochy.

V prostoru hlavního parkoviště, nad hlavní pláží jezera Milada, na asfaltové cestě za značkou zákazu vjezdu, na Vás budou čekat pořadatelé MT2020, kteří Vám předají proti prokázání registrace do závodů štítek, který  umístíte viditelně na palubní desku vozidla. Takto označená vozidla budete moci zaparkovat v den závodu v zázemí závodů MT2020.

Místo stání pořadatele v prostoru hl. parkoviště - GPS: 50°39'34.308"N, 13°58'26.408"E
https://mapy.cz/s/jepofudapa

Řidiči neoznačených vozidel parkujících v zázemí závodů budou pokutováni strážníky městské policie.

Upozornění:

Přístupová komunikace k odstavné ploše v zázemí závodů je součástí závodních tratí, a proto bude povolen vjezd vozidel závodníků výhradně v níže uvedených časových intervalech!!!

  • 8:00 – 9:00 hod.
  • 10:50 - 12:00 hod.

Závodníci,
promyslete si předem čas Vašeho příjezdu/odjezdu do/z dějiště závodů, abyste mohli využít možnosti parkování Vašich vozidel v zázemí závodů. V době pohybu závodníků na tratích budete muset ponechat Vaše vozidla na odstavné ploše nad hlavní pláží jezera.

Tým Miladatlon

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-2,5-1 a 0,1-5-2
Triatlon short 0,25-11-2,5
Triatlon middle 0,5-20-5 vč. štafet
Triatlon long 1,5-32-10
Kvadriatlon 0,5-2-20-5 vč. štafet

Jak se dostanete na start závodů Miladatlon 2019?

Zobrazit na mapě