FacebookInstagramYouTube

Vrácení úhrad v případě zásahu vyšší moci

Analogicky vrácení úhrady za objednávku trička STRABAG Rail MILADATLON 2021.

Závodnice, závodníci, pokud jste již uhradili, či v budoucnu uhradíte, startovné do některého ze závodů STRABAG Rail MILADATLON 21.8.2021 a zásahem vyšší moci dojde k jejich zrušení, vrátíme Vám již uhrazené startovné v plné výši.

Vratka úhrady trička MT2021

Tričko si můžete objednat v rámci registrace výhradně do 30.6.2021. Výrobu triček budu závazně zadávat partnerovi, společnosti Alisy.cz, dne 1.7.2021.

  • pokud bude do data 30.6.2020 jednoznačně zřejmé, že se závody nebudou moci dne 21.8.2021 uskutečnit, vrátíme Vám již uhrazenou platbu za objednávku trička
  • pokud dojde vlivem vyšší moci k zrušení závodů po datu 30.6.2021, pak Vám trička osobně rozešlu prostřednictvím České pošty na adresy uvedené v registračním systému

Proces vrácení úhrad

Již víte, že registraci, příjem startovného v Kč i úhrad ceny triček v Kč zabezpečuje a na svůj b.ú. přijímá náš spolehlivý partner, tj. společnost STOPNI TO. V případě zásahu vyšší moci vydám „příkaz“ společnosti STOPNI TO, aby Vám všem vrátila výše specifikované platby, tj. startovné a platby za objednávku triček. Platby obdržíte na čísla b.ú., z kterých jste je hradili.


Oficiální sdělení si žádá oficiální signaci.
Jiří Sýkora (Jura) v.r., ředitel závodů Miladatlon

VRÁCENÍ STARTOVNÉHO V DŮSLEDKU ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI, analogicky vrácení úhrady za objednávku trička MILADATLON 2021. ...

Zveřejnil(a) Miladatlon dne Čtvrtek 28. ledna 2021

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-3,6-1,1
0,1-5,3-2,2
Triatlon short 0,25-12,7-2,8
Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5-33,6-8,4
Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 vč. štafet

Jak se dostanete na start ?

Zobrazit na mapě