FacebookInstagramYouTube

Historie trasování

10.2.2020

Nebyl by to Miladatlon – XTERRA MILADATLON – kdyby zůstalo při „starém“, že?
V území Milada postupně dochází k vyasfaltování obvodové komunikace nacházející se v 2. úrovni od břehů jezera a nejen té. Asfaltový povrch sám o sobě bude jistě přínosem např. pro naše inline aktivity či kolečkové lyžování, o tom žádná. Svoje opodstatnění má i vzhledem k obslužnosti území stran složek IZS. Ne tak pro naplnění snahy o vytyčení xterráckých tratí s přihlédnutím k terénním možnostem daných lokalitou jezera.

Vzhedem k výše uvedenému jsme přistoupili k vytrasování nových, rozuměno pozměněných, tras MTB a běhu všech závodů dospělých. Tratě MTB i běhu žákovských kategorií zůstávají shodné s tratěmi pro rok 2019.

Původně zamýšlené tratě XTERRA TRIATLON LONG 2020

 

Původně zamýšlené tratě XTERRA MILADATLON MIDDLE 2020

 

Původně zamýšlené tratě MILADATLON triatlon short 2020

 


Tratě triatlon long 2019

  

Tratě triatlon middle a kvadriatlon 2019

  

Triatlon short 2019

  

Tratě triatlon žáci Z11 a Z14 2019

  

Tratě triatlon žáci Z8 2019

  


9.11.2018

Trasování závodů Miladatlon, terénní triatlon a kvadriatlon, se postupně vyvíjelo a vyvíjí v čase tak, jak přicházely a stále přicházejí nápady, poznatky či připomínky členů týmu Miladatlon a v neposlední řadě i Vás závoďáků. Cílem je "namotat" tratě tak, aby byly v rámci dispozic lokality jezera Milada dostatečně "záživné" a vzhledem k jednotlivým délkám distancí zároveň odpovídaly i náročností jednotlivých profilů.

Nakonec se situace vyvíjí tak, že pro MT2019 připravujeme "velké změny" laugh právě v trasování.

Zásadní myšlenkou, která byla podnětem pro změny, je "natáhnout" Vás, závoďačky a závoďáky, na distancích MTB, a pokud možno i běhu, minimálně dvakrát do prostoru zázemí závodů (do prostoru startu a cíle). Předpokládáme, že takový průběh závodů bude "záživnější" jak pro Vás, tak především pro diváky.

Vzhledem k Vašemu zájmu o účast v závodech 1. ročníku MT2018 jsme se rozhodli, ostatně jak již víte, počínaje MT2019 rozšířit nabídku distancí o Triatlon long: 1,5 - 32 - 10 [km]. Tím pádem závod Triatlon, kvadriatlon, long 2018 ponese nadále označení Triatlon middle. Z důvodu změn tras MTB middle a long, kdy "proletíte" zázemím dvakrát, jsme museli změnit i směr trasování, abychom docílili odpovídající kilometráže distancí a jejich profilů.

Ve "hře" je i změna místa zázemí závodů. Pokud by k ní skutečně došlo, pak se v jejím důsledku nezmění profily tratí na jižní straně jezera, nýbrž pouze na straně severní. Z tohoto důvodu zveřejňujeme již dnes nové trasování závodů Triatlon,kvadriatlon, middle a Triatlon long, abyste mohli tratě případně "prubnout" s velkým předstihem.

Video-foto tras zveřejníme až ve chvíli, kdy se pevně rozhodneme pro finální trasování.

Za tým Miladatlon, zdar Jura!


8.10.2018

Počínaje dnešním dnem zahajuji postupnou realizaci publikace změn a úprav informací prezentovaných zde na webu, tj. změny názvů kategorií závodů + přidání nové kategorie závodu v triatlonu.

Za tým Miladatlon, zdar Jura!


??.10.2018

Uvažované tratě triatlon long pro r. 2019


30.9.2018

Jak jsem trasoval trať „Triatlon dlouhý MT2019“

Jak jsem slíbil, tak jsem učinil.
Včera jsem vyrazil prověřit v „makovici“ zafixovanou trať Miladatlon 2019 - „Triatlon long“. Trasu jsem si naplánoval v mapy.cz, ale tušil jsem, že přijde nějaká „zrada“ …. a přišla sad. Mým cílem bylo přivést Vás na této trati do zalesněného prostoru nad jezerem. Mapa napovídala, že by se tam daly pěkně „namotat“ nějaké ty kiláčky a navíc opravdu v terénu, jak se na terénní triatlon sluší a patří. Nedá se svítit. Většina cest již neexistuje, jiné jsou slepé a ty co jsem měl možnost projet, někdy dokonce v částech pouze projít, bychom jako součást tratě závodu nemohli použít, neboť jejich absolvování by se proměnilo v etapu závodu na úrovni Camel Trophy zde v cyklo podání …. a to byste nám asi dali „rychtu“.

Bývali byste se dostali na pěkná místa s neobvyklými výhledy, která jsou většině veřejnosti jistě neznámá, ale co se dá dělat. Jsem z toho sice „smutný“, nikoliv však zoufalý smiley. Kdo zůstane spokojený, je spárkatá zvěř, která v prostoru pobývá … a že jsem viděl nepočítaně kousků … tak ji alespoň nebudeme průběhem závodů rušit.

Již jsem obdobným způsobem „namotal“ trasu tak, aby byla skutečně bez větších problémů sjízdná …. ostatně většinu kilometráže již znáte z letošního longu a shortu. Chystám se zařadit jeden docela „brutus“ výšlap, ale o to větší bude Vaše radost, že jste závod dali. Trať bude měřit cca 32,5 km – převýšení bude „trošku“ mazec.
Vyčkám dalšího slunného dne, objedu s Garminama a poté dáme do placu.

Za tým Miladatlon, zdar Jura!


Hledání budoucích tratí Miladatlon počínaje 2. ročníkem 2019

28.9.2018

Ahoj sporťáci, ještě jsme nevypořádali Miladatlon 2018 a již „kujeme pikle“ pro ročník 2019 :-). Jaké?

K dosavadním kategoriím triatlonových závodů přidáme jednu náročnější jednak délkami úseků a také profilem MTB trati. Tedy Ti z Vás, kteří se „kousnete“, se budete moci přihlásit do závodu „Triatlon long“: 1,5 km plavání, cca 32 km MTB, 10 km běh.

MTB trať mám již uloženou „v makovici“, ale její realizaci musím nejprve prověřit v terénu. Jasná zpráva: Jakmile budu mít ověřeno, trasu zveřejníme.

MILADATLON 2019 – uvažované názvy kategorií závodů

  • Triatlon short – |0,25|11|2,5|km (dříve rovněž short)
  • Triatlon middle - |0,5|22|5|km (dříve long)
  • Triatlon long - |1,5|32|10| km
  • Triatlon žáci - |0,05 (0,1)|2,5 (5)|1 (2)| km
  • Kvadriatlon - |0,5|2|20|5|km
  • Kvadriatlonisti budou rozděleni na paddleboardisty a C1+K1.
  • Štafety samozřejmě ponecháme v nezměněné podobě s tím, že budeme věřit ve vyšší účast závoďáků v těchto kategoriích závodů :-).

Jak jsem již předeslal v osobním sdělení závodníkům, dáme dvě akreditace do závodů: Dopoledne děti a kolem poledního dospěláci.

Starty budou nově hromadné, tj. holky, kluci, ženy, chlapi budou v jednotlivých kategoriích závodů startovat společně. Bude to větší „maso“, větší „adrenalin“, ale pojetím se přiblížíme startům velkých závodů :-).

Pro tým Miladatlon více starostí, náročnější přípravy, více práce, ale satisfakcí pro nás je Vaše účast v závodech, nadšení a následné projevy radosti po doběhu do cíle … to je to, co nás baví!!!

Jdu osedlat svůj „stroj“ a v duchu motta závodů, „to dáš“, vyrážím měřit do lokality zaslíbené.

Za tým Miladatlon, ahoj Jura


Tratě triatlon long | kvadriatlon 2018

  

Tratě triatlon short 2018

  

Tratě triatlon žáci 2018

Žáci kategorie Z8 jeli 1 x MTB okruh a běželi trasu 1 km.
Žáci kategorií Z11 a Z14 jeli 2 x MTB okruh a běželi trasu 1,5 km.

  

@

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-2,5-1 a 0,1-5-2
Triatlon short 0,25-11-2,5
Triatlon middle 0,5-20-5 vč. štafet
Triatlon long 1,5-32-10
Kvadriatlon 0,5-2-20-5 vč. štafet

Jak se dostanete na start závodů Miladatlon 2019?

Zobrazit na mapě