FacebookInstagramYouTube

PKÚ, s.p. stálý partner MILADATLON

« zpět na seznam aktualit

1. 2. 2021

PKÚ, s.p. stálý partner MILADATLON

Aktualizováno 21.1.2022
Palivový kombinát Ústí, s.p. se stal s účinností od 1.1.2022 odštěpným závodem státního podniku DIAMO.
Nový název našeho partnera zní: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ.

Děkujeme vedení Palivový kombinát Ústí, s. p., mimo jiné správci území jezera Milada, za kontinuální spolupráci při realizaci MILADATLON - závodů v terénním triatlonu a kvadriatlonu pro široku sportovní veřejnost.

Tým Miladatlon

Jezero Milada představuje rozsáhlou hydrickou rekultivaci zajišťovanou státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Rekultivace celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být využíváno pro příměstskou rekreaci.

Webkamera - jezero Milada

Parametry jezera Milada

 • Zatopená plocha: 252,2 ha
 • Objem vody: 35,6 mil. m3
 • Délka obvodové komunikace břehové linie: 8 700m
 • Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 145,7 m n.m.
 • Maximální hloubka: 25,3 m
 • Zahájení napouštění: červen 2001
 • Ukončení napouštění: srpen 2010

Průběh napouštění jezera Milada

Zdroj: PKÚ, s.p.

Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice – budoucího jezera Chabařovice, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s.

Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající hladinou došlo k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje.

Napouštění bylo prováděno:

 • z vodního díla Kateřina dvěma způsoby (povolené max. pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s)
 1. potrubím (bývalým požárním vodovodem Js 300)
 2. ze spodní výpusti korytem bývalého Modlanského potoka (přes mokřad Zalužany a Protieutrofizační nádrž)
 • z přelivového vrtu, který dotuje jezero stařinovými vodami
 • srážkovými vodami z povodí jezera.

Původní konečná kóta hladiny stálého nadržení byla stanovena na hodnotu 145,3 m n. m., poté byla dle nových hydrotechnických výpočtů navržena úprava této kóty na 145,7 m n. m. (schváleno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m.

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05 - 3,6 - 1,1
0,1 - 5,3 - 2,2
Triatlon short 0,25 - 12,7 - 2,8
Triatlon middle 0,5 - 28,3 - 5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5 - 33,6 - 8,4
Kvadriatlon 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6
Triatlon HERO 2,25 - 67,20 - 20,76

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě