FacebookInstagramYouTube

PKÚ, s.p. spolupracuje při pořádání XTERRA MILADATLON

« zpět na seznam aktualit

28. 1. 2020

PKÚ, s.p. spolupracuje při pořádání XTERRA MILADATLON

Děkujeme vedení Palivový kombinát Ústí, s. p., mimo jiné správci území jezera Milada, za kontinuální spolupráci při realizaci XTERRA MILADATLON - závodů v terénním triatlonu a kvadriatlonu, zařazených do XTERRA CZECH TOUR - Český pohár, ČTA.

Tým XTERRA Miladatlon

Jezero Milada představuje rozsáhlou hydrickou rekultivaci zajišťovanou státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Rekultivace celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být využíváno pro příměstskou rekreaci.

Webkamera PKÚ, s.p. - jezero Milada

Parametry jezera Milada

 • Zatopená plocha: 252,2 ha
 • Objem vody: 35,6 mil. m3
 • Délka obvodové komunikace břehové linie: 8 700m
 • Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 145,7 m n.m.
 • Maximální hloubka: 25,3 m
 • Zahájení napouštění: červen 2001
 • Ukončení napouštění: srpen 2010

Průběh napouštění jezera Milada

Zdroj: PKÚ, s.p.

Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice – budoucího jezera Chabařovice, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s.

Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající hladinou došlo k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje.

Napouštění bylo prováděno:

 • z vodního díla Kateřina dvěma způsoby (povolené max. pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s)
 1. potrubím (bývalým požárním vodovodem Js 300)
 2. ze spodní výpusti korytem bývalého Modlanského potoka (přes mokřad Zalužany a Protieutrofizační nádrž)
 • z přelivového vrtu, který dotuje jezero stařinovými vodami
 • srážkovými vodami z povodí jezera.

Původní konečná kóta hladiny stálého nadržení byla stanovena na hodnotu 145,3 m n. m., poté byla dle nových hydrotechnických výpočtů navržena úprava této kóty na 145,7 m n. m. (schváleno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m.

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-3,6-1,1
0,1-5,3-2,2
Triatlon short 0,25-12,7-2,8
Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5-33,6-8,4
Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 vč. štafet

Jak se dostanete na start ?

Zobrazit na mapě