FacebookInstagramYouTube

Palivový kombinát Ústí, s.p. stálým partnerem Miladatlon

« zpět na seznam aktualit

23. 4. 2019

Palivový kombinát Ústí, s.p. stálým partnerem Miladatlon

Vedení Palivového kombinátu Ústí, s. p. nám opět umožnilo realizaci závodů v terénním triatlonu a kvadriatlonu Miladatlon 2019 v PKÚ, s.p. spravovaném území jezera Milada.

Děkujeme i za Vás, budoucí závodnice, závodníci, členové doprovodu a diváci.

Tým Miladatlon.

Jezero Milada představuje rozsáhlou hydrickou rekultivaci zajišťovanou státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Rekultivace celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo být využíváno pro příměstskou rekreaci.

Webkamera PKÚ, s.p. - jezero Milada

Parametry jezera Milada

 • Zatopená plocha: 252,2 ha
 • Objem vody: 35,6 mil. m3
 • Délka obvodové komunikace břehové linie: 8 700m
 • Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 145,7 m n.m.
 • Maximální hloubka: 25,3 m
 • Zahájení napouštění: červen 2001
 • Ukončení napouštění: srpen 2010

Průběh napouštění jezera Milada

Zdroj: PKÚ, s.p.

Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice – budoucího jezera Chabařovice, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s.

Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající hladinou došlo k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje.

Napouštění bylo prováděno:

 • z vodního díla Kateřina dvěma způsoby (povolené max. pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s)
 1. potrubím (bývalým požárním vodovodem Js 300)
 2. ze spodní výpusti korytem bývalého Modlanského potoka (přes mokřad Zalužany a Protieutrofizační nádrž)
 • z přelivového vrtu, který dotuje jezero stařinovými vodami
 • srážkovými vodami z povodí jezera.

Původní konečná kóta hladiny stálého nadržení byla stanovena na hodnotu 145,3 m n. m., poté byla dle nových hydrotechnických výpočtů navržena úprava této kóty na 145,7 m n. m. (schváleno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m.

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-3,6-1,1
0,1-5,3-2,2
Triatlon short 0,25-12,7-2,8
Triatlon middle 0,5-28,3-5,6 vč. štafet
Triatlon long 1,5-33,6-8,4
Kvadriatlon 0,5-2-16,8-5,6 vč. štafet

Jak se dostanete na start ?

Zobrazit na mapě