FacebookInstagramYouTube

KOLOSHOP vytrvalý partner a donátor Miladatlon

« zpět na seznam aktualit

12. 3. 2024

KOLOSHOP vytrvalý partner a donátor Miladatlon

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
a pár řádků „k tomu“, aby bylo „jasno“, jak se „věci“ měly - mají.

Zároveň mrkni, registruj, KOLOSHOP []zveřejnil nové logo.

V roce 2017 jsem „tápal“, mimo jiné, jak „zajistit“ alespoň pro závodící dítka, když už ne pro dospěláky, nějaké ceny. Ceny, které by měly „hlavu a patu“, byly funkční, použitelné, aby obdarovanému přinesly praktický užitek.

To víš, když někam, rozuměj do nějaké firmy či na „ouřad“, „naběhne“ neznámý starý šedivý vlk a se zápalem začne vyprávět, jak chce spolu s právě se rodícím miladatlonním mančaftem uspořádat závody v terénním triatlonu a kvadriatlonu minimálně na „světové úrovni“, tak se z toho sdělení okamžitě všichni „posadí na zadel“ a pro „cizí“ by se rázem rozdali, že jo … ale … v Koloshopu jsem měl kliku shodně, jako tomu bylo a je i u ostatních partnerů/donátorů - vidíš je na webu zde: https://1url.cz/ira6w .

Totiž, víte to sami dobře, pro ten případ je vždy potřeba, abyste se setkali s člověkem (lidmi), který (kteří) je schopen nikoliv poslouchat, ale naslouchat Vašemu sdělení, přemýšlet o jeho obsahu a nečinit ukvapené závěry. V Koloshopu byla a je tímto „človíčkem“ paní Jana Lužinová, které tímto děkuji, že mě „tehdá“ vyslechla a moje „prosby“ přednesla majiteli společnosti, Mgr. Janovi Tančinovi … a … „Koloschopáci“ to s námi „zkusili“. Ba co víc, jako MT mančaft jsme začínali „od nuly“, neměli jsme nic, jenom tu touhu zkusit uspořádat fajné tri/kvadri „posvícení“. A tehdy se nám od „Koloshopáků“ dostalo nádavkem také dvou stanů, které jsme si mohli zapůjčit coby základ pro 1. „miladatlonní hemžení“ … a … jak známo jest, „Koloschopáci“ s námi „táhnou tu miladatlonní káru“ do dnešních dnů.

„Koloshopáci“, Jano,
děkujeme za důvěru a zároveň a především ústy miladatlonních mládežníků za fajnou podporu.

Za MT mančaft, Jura

KOLOSHOP vytrvalý partner a donátor Miladatlon

Kategorie závodů

 • Žáci Z8: 0,05 - 3,6 - 1,1 [km]
 • Žáci Z11 a Z14: 0,10 - 5,3 - 2,2 [km]
 • SHORT: 0,25 - 12,7 - 2,8 [km]
 • MIDDLE: 0,5 - 28,3 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • MIDDLE lékaři: 0,5 - 16,8 - 5,6  [km]
  vč. štafet
 • LONG: 1,5 - 33,6 - 8,4 [km]
 • KVADRIATLON: 0,5 - 2 - 16,8 - 5,6 [km]
 • HERO: 2,25 - 67,20 - 20,76 [km]

Kudy na start závodů ?
Google mapa | Mapy.cz

Zobrazit na mapě

logo terénní triatlon a kvadriatlon Miladatlon, jezero Milada, Ústí nad Labem