FacebookONLINE REZERVACEInstagram

Trasy k jezeru

Vážení účastníci závodů, členové doprovodu, diváci,

dovolujeme si Vás upozornit, že pro celé území jezera Milada platí přísný zákaz vjezdu motorových vozidel. Žádáme Vás, abyste svá vozidla odstavili na k tomuto účelu určených a pořadatelem označených parkovacích plochách.

Výjimka:
Děkujeme vedení PKÚ, s.p. za pochopení a vstřícnost, se kterou přistoupilo k usnadnění dopravy závodníků, MTB a plavidel do místa zázemí závodů. Výhradně závodníci budou mít možnost odstavit svá vozidla v bezprostřední blízkosti závodiště na k tomu vytyčené části zatravněné plochy, viz „Situační plán zázemí závodů“.

Upozornění:
Přístupová komunikace k odstavné ploše je součástí závodních tratí, a proto nebude povolen vjezd vozidel v době pohybu závodníků na tratích závodů!!!

Závodníci,
promyslete si předem čas Vašeho příjezdu/odjezdu do/z dějiště závodů, abyste mohli využít možnosti parkování Vašich vozidel v blízkosti zázemí závodů. V době pohybu závodníků na trati budete muset ponechat Vaše vozidla na odstavné ploše nad hlavní pláží jezera.

Časové intervaly uzavírek vjezdu vodidel závodníků do a z prostoru zázemí závodů:

  • 9:50 – 10:50 hod.
  • 12:50 - cca16:00 hod. respektive do doběhnutí posledního závodníka do cíle

Tým Miladatlon

Kategorie závodů

Triatlon žáci 0,05-2,5-1 a 0,1-5-2
Triatlon short
jednotlivci 0,25-11-2,5
štafety 0,05-11-2,5
Triatlon middle
jednotlivci a štafety
0,5-20-5

Triatlon long

jednotlivci 1,5-32-10
Kvadriatlon
jednotlivci a štafety
0,5-2-20-5

Jak se dostanete na start závodů Miladatlon 2019?

Zobrazit na mapě